Minimumloon

(aangenomen: Wintercongres 2020)

Tags: ALV 85 (43), Economie (17).

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Het wettelijk minimumloon op dit moment 9,94 euro bruto is;
  • 20% van de Nederlanders op of rond het minimumloon zit;
  • Het wettelijk minimumloon op dit moment ongeveer 45% van het mediane loon is;
  • De loonontwikkeling de afgelopen jaren is achtergebleven bij de economische groei;

overwegende dat

  • De Jonge Democraten op dit moment geen standpunt hebben ingenomen over een verhoging van het minimumloon;
  • 55% van het mediane loon zou uitkomen op een bedrag van 12,83 euro in Nederland;
  • In Amerika, het VK en Duitsland een verhoging van het minimumloon niet tot een significant verlies van banen heeft geleid;

spreekt uit dat

  • Het wettelijk minimumloon in Nederland verhoogd moet worden naar 55% van het mediane loon.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site