Rente studielening

(aangenomen: Zomercongres 2019)

Tags: ALV 83 (36).

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • Het huidige stelsel van studiefinanciering bestaat uit de studielening met eventueel een aanvullende beurs.
  Het leenstelsel in 2015 gefaseerd is ingevoerd en pas sinds 2017 voor iedereen geldt.
  Bij invoering van het nieuwe stelsel bepaald is dat de rente op de studielening gebaseerd wordt op de 5-jaars rente op staatsobligaties.
  De regering de rente op studieleningen wil gaan baseren op de 10-jaars rente op staatsobligaties.
  De rente bij 10 jaar vast altijd hoger is dan de rente op 5 jaar vast.

overwegende dat

 • Sinds het afschaffen van de basisbeurs de gemiddelde studieschuld is gestegen en dat deze nog steeds stijgt.
  Als gevolg van de voorgestelde wijziging oud-studenten met een gemiddelde lening van EUR 21.000 in veel gevallen EUR 5000 extra moeten afbetalen door gestegen rentekosten.
  Dat studenten geen melkkoeien zijn.
  Dat het telkens veranderen van de voorwaarden waaronder geleend wordt er voor zorgt dat de leenangst onder studenten groeit.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten van mening zijn dat de huidige situatie, waarbij de rente op studieleningen wordt gebaseerd op de (lage) 5-jaars rente op staatsobligaties, behouden moet blijven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Bij invoering van het leenstelsel in 2015 is studeren behoorlijk duurder geworden. De beloofde investeringen zijn grotendeels uitgebleven. Met het aanpassen van de rente wordt studeren door de hogere rente opnieuw duurder. Daarbij komt dat het helemaal niet duidelijk is waarvoor het extra geld dat bij oud-studenten wordt opgehaald nodig is. Nu met name de lagere sociale niveaus weerstand hebben tegen het lenen van de studiefinanciering, neemt echter de kansenongelijkheid juist toe.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site