Wikileaks

(aangenomen: voorjaar 2011, ALV 59)

Tags: Digitaal (14), ALV 59 (4), Transparantie (2).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Amsterdam op 16 en 17 april 2011,

constaterende dat

  • Wikileaks vooralsnog de bekendste uiting is van een nieuw concept van controle op de macht, en daarmee symbool staat voor alle toekomstige uitingen van hetzelfde concept.
  • Wikileaks een grote, doorslaggevende speler is geworden in de controle op de uitvoerende macht, en in ie rol beperkt wordt door diezelfde uitvoerende macht.
  • Bedrijven door overheden met succes onder druk gezet worden om het leveren van goederen en diensten aan Wikileaks te staken.

overwegende dat

  • Controle op de macht in het algemeen, en specifiek de uitvoerende macht, essentieel is voor een democratische samenleving.
  • Huidige wetgeving ontoereikend is om Wikileaks, haar financiers en haar bestuurders te beschermen in de uitvoering van die belangrijke taak.
  • Volstrekte anonimiteit is vereist voor het uitvoeren van deze belangrijke taak.
  • De algemene toegang van het publiek tot websites als Wikileaks noodzakelijk is voor het functioneren ervan.

spreekt uit dat

  • Alle servers beschermd moeten worden met regelgeving ten behoeve van netwerkneutraliteit, en specifiek ten behoeve van vrije toegang voor het publiek en anonimiteit voor alle bijdragers.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site