Staatsbosbeheer

(aangenomen: Zomercongres 2019)

Tags: ALV 83 (36).

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Staatsbosbeheer een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken is;
  • Staatsbosbeheer 260.000 hectare natuurgebieden beheert in Nederland;
  • Staatsbosbeheer een maatschappelijke functie vervult;
  • Sinds kabinet Rutte I veel bezuinigingen zijn doorgevoerd in het Nederlandse natuurbeleid.

overwegende dat

  • De bezuinigen op Staatsbosbeheer sinds 2010 onverantwoordelijk zijn doorgevoerd;
  • De overheid Staatsbosbeheer dwingt tot het toepassen ondernemerschap om haar eigen inkomsten te genereren en dit heeft geleid tot ongewenste gevolgen voor de maatschappij; denk aan het kappen van hout en het verkopen van natuurgronden;
  • Natuurbeleid van groot belang is voor de Nederlandse maatschappij;
  • Het huidige natuurbeleid niet houdbaar is.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vóór het terugdraaien van de sinds 2010 ingevoerde bezuinigingen op Staatsbosbeheer zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site