Proefdieren

(aangenomen: Zomercongres 2019)

Tags: ALV 83 (36).

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Dierproeven vaak dierenleed veroorzaken.
  • Het nu vaak wettelijk verplicht is om dierproeven te doen voordat de medicijnen op mensen getest mogen worden.
  • De wetgeving rondom dierproeven al lang niet grondig meer geupdate is.
  • Er in 2016, 403.370 dieren voor dierproeven zijn gebruikt.
  • De meeste dieren deze proeven niet overleven of voor het onderzoek ingeslapen moeten worden voor een autopsie.

overwegende dat

  • Dierproeven niet effectief blijken te zijn.
  • Er steeds meer alternatieve methode ontwikkeld worden, een beperking van de dierproeven zou dit versnellen.
  • Dierproeven leiden tot veel dierenleed.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat het niet meer wettelijk verplicht moet zijn om dierproeven te houden voordat medicijnen op mensen getest worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site