Collegegeld

(aangenomen: Wintercongres 2019)

Tags: ALV 82 (33).

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Vanaf het studiejaar 2018-2019 eerstejaars studenten een halvering van het collegegeld ervaren;
  • Deze maatregel 173 miljoen per jaar kost.

overwegende dat

  • De halvering van het eerstejaars collegegeld een ineffectieve maatregel is om de toegankelijkheid naar het hoger onderwijs te garanderen;
  • Hogere onderwijsinstellingen regelmatig ontoereikende capaciteiten hebben voor de instroom aan studenten;
    Investeringen in de kwaliteit van het onderwijs wenselijker zijn.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander is voor de afschaffing van de halvering van het eerstejaars collegegeld en dit geld liever zien gaan naar de kwaliteit van het onderwijs.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site