Vermogensafhankelijke boetes

(aangenomen: Wintercongres 2019)

Tags: ALV 82 (33), JD Leiden-Haaglanden (2).

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Boetes nu voor iedereen gelijk zijn;
  • Grote vermogens lage inkomens kunnen hebben.

overwegende dat

  • Iedereen voor de wet gelijke rechten heeft en een gelijke behandeling hoort te krijgen;
  • Geldboetes mensen niet gelijk raken;
  • Hier dus geen sprake is van gelijke behandeling voor de wet;
  • Er moeilijker met vermogen dan met inkomen gefraudeerd kan worden.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten pleiten voor vermogensafhankelijke boetes bij overtredingen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site