Europese verkiezingen

(aangenomen: najaar 2011, ALV 60)

Tags: Democratie (15), ALV 60 (10), Europa (9).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Maastricht op 29 en 30 oktober 2011,

constaterende dat

 • de Europese Unie economisch en politiek op een kruispunt staat,
 • nationale, populistische partijen kritiek op de EU gebruiken om stemmen mee winnen,
 • Europese verkiezingen té vaak over nationale problemen gaan,

overwegende dat

 • De JD voor verdere Europese integratie is,
 • De JD staat voor een sterk democratisch bestuur van de EU waarin niet één of enkele landen de dienst uit maken,
 • Europese instellingen in hun bestaansrecht niet langer afhangen van individuele lidstaten,
 • het juist in een economische crisis belangrijk is om Europese integratie te beschermen tegen nationaal populisme,
 • Europese problemen het beste vanuit een Europees perspectief, in plaats van uit een som van nationale perspectieven, kunnen worden aangepakt,

spreekt uit dat

 • De JD zich er hard voor maakt om Europese verkiezingen meer over Europa te laten gaan,
 • De JD een duidelijke scheiding tussen nationale politiek en Europese politiek nastreeft,
 • De JD een kleinere rol voor nationale partijen en nationale politici bij Europese verkiezingen noodzakelijk acht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Hoe kan de JD zich hard maken voor een scheiding tussen nationale en Europese politiek? De JD kan dit doen door er bij de verkiezingen op toe te zien dat in de media en in debatten Europese vraagstukken, en niet nationale vraagstukken, centraal staan. Dat er bij debatten rond Europese verkiezingen Europarlementariërs, geen fractievoorzitters, rond de tafel zitten. Wanneer dit wel gebeurt, kan de JD een signaal afgeven. Ook kan de JD concrete voorstellen doen om de scheiding tussen het Europese politieke proces en het nationale politieke proces zichtbaarder te maken. Bijvoorbeeld door voor te stellen dat in het parlement de Europese fracties, bestaande uit nationale partijen, vervangen worden door Europese partijen.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site