EU-begroting

(aangenomen: Wintercongres 2019)

Tags: ALV 82 (33).

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Het Europees Parlement samen met de Europese Raad beslist over de zesjarige begroting;
  • Het Europees Parlement elke vijf jaar wordt verkozen.

overwegende dat

  • Niet elk democratisch verkozen Europees Parlement nu zeggenschap heeft over de begroting;
  • Zes jaar erg lang is in een snel veranderende Unie.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een vijfjarige begrotingen waarover wordt beslist door het Europees Parlement en de Europese Raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site