Benoeming Martin Selmayr

(aangenomen: Zomercongres 2018)

Tags: ALV 80 (15).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

 • President Juncker op 20 februari 2018 vice-voorzitters Timmermans en Oettinger heeft ingelicht over het voorgenomen ontslag van huidig Secretaris-Generaal van de Europese Commissie Alexander Italianer;
 • Martin Selmayr een dag later, op 21 februari 2018, werd benoemd tot adjunct Secretaris-Generaal;
 • Italianer hierna zijn ontslag bekend maakte;
 • Selmayr nog diezelfde dag werd benoemd tot nieuwe Secretaris-Generaal.

overwegende dat

 • Verordening nr. 31 EEC de regels bevat betreffende benoemingen binnen de instellingen;
 • Art. 15(1) VWEU verklaart dat de instellingen in een zo groot mogelijke openheid dienen te werken;
 • Art. 15(3) VWEU verklaart dat elke instelling dient te zorgen voor transparantie in haar werkzaamheden;
 • De JD transparantie van openbaar bestuur belangrijk vindt;
 • De flitsbenoeming van Selmayr tot Secretaris-Generaal - hoewel gedaan volgens de regels - niet transparant is.

spreekt uit dat

 • De benoeming van Martin Selmayr tot Secretaris-Generaal moet worden heroverwogen;
 • Er een nieuwe, eerlijke sollicitatie en transparante procedure moet worden opengezet voor de functie van Secretaris-Generaal van de Europese Commissie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De regels betreffende benoemingen zijn te vinden in Verordening nr. 31 EEC (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EN:PDF) De vragen van het Europees Parlement en de beantwoording daarvan door de Commissie betreffende de benoeming van Selmayrs zijn te vinden via deze link https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/commission_replies_cont_committee_24_march_2018.pdf

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site