Lerarenregister

(aangenomen: Wintercongres 2018)

Tags: ALV 79 (3).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • De Eerste Kamer februari 2017 ingestemd heeft met het verplicht stellen van het lerarenregister vanaf 2018;
  • Hierbij docenten cursussen zullen moeten volgen om aan te tonen dat ze bekwaam zijn in hun taak;
  • Dit de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs zou vergroten.

overwegende dat

  • De toegevoegde waarde van het lerarenregister onduidelijk is;
  • De validatie van de aangeboden cursussen is onduidelijk.

spreekt uit dat

  • Het verplichte lerarenregister moet worden afgeschaft.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site