Vrijheid van godsdienst

(aangenomen: najaar 2011, ALV 60)

Tags: ALV 60 (10).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Maastricht op 29 en 30 oktober 2011,

constaterende dat

 • de Grondwet momenteel burgers de vrijheid biedt om in vrijheid hun godsdienst te beleven,
 • de vrijheid van godsdienst ook een bredere vrijheid van levensovertuiging omvat,
 • Nederland partij is bij verschillende mensenrechtenverdragen, waarin de vrijheid van godsdienst ook wordt gegarandeerd,
 • de bepalingen in deze verdragen voorrang hebben op Nederlandse wetgeving en op de Grondwet,
 • alleen kleine minderheden van dit recht gebruik maken,

overwegende dat

 • de achilleshiel van de vrijheid van godsdienst inderdaad is dat de rechter beslist in hoeverre iemand echt in gewetenswroeging komt als hij of zij in strijd met zijn geloof iets moet doen of laten,
 • de rechter wel vaker met dit bijltje hakt,
 • er in de wet veel immers veel andere open normen staan zoals “ redelijkheid en billijkheid”,
 • de rechter ook vaker andere grondrechten tegen elkaar dient te balanceren
 • Ten slotte overwegende dat:
 • het afschaffen van de vrijheid van godsdienst dus alleen een principekwestie is,
 • het een vrijzinnige organisatie niet siert wanneer deze alleen uit principe anderen vrijheid wil ontnemen,
 • elke handhaving van de wet gebaseerd is op interpretatie en nuance

spreekt uit dat

 • democratie geen dictatuur is van de meerderheid,
 • de vrijheid van godsdienst garandeert dat burgers gewetensvol hun leven kunnen leven,
 • de vrijheid van godsdienst niet alleen mensen met een godsdienst beschermt. Dankzij dit grondrecht kunnen pacifisten zich onttrekken aan de dienstplicht en heeft het in het verleden ervoor gezorgd dat Europese regelgeving waarin zondag een verplichte vrije dag werd gemaakt niet door kon gaan,
 • de bovengenoemde voorbeelden niet kunnen worden opgevangen door de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van vergadering

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

de vrijheid van de godsdienst in de grondwet behouden moet worden

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site