Recht op betoging digitaal

(aangenomen: najaar 2011, ALV 60)

Tags: Digitaal (14), ALV 60 (10).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Maastricht op 29 en 30 oktober 2011,

constaterende dat

 • het recht op betoging door artikel 9 lid 1 van de Grondwet wordt beschermd, en een middel is om uiting te geven aan gevoelens en wensen op maatschappelijk en politiek gebied, in het openbaar, liefst met zoveel mogelijk mensen,
 • er geen verschil is tussen de mens in de fysieke werkelijkheid, en de mens op het internet.
 • internet van een toenemend belang is in de uitingsvrijheid van mensen, evenals in het economisch verkeer,
 • de huidige regering participanten van deze vreedzame vorm van protesteren probeert te vervolgen en dreigt met gevangenisstraffen van ten hoogste tien jaar,

overwegende dat

 • het recht op betoging altijd van groot belang is geweest voor de democratie,
 • de rechtsprekende macht niet mag toetsen aan de grondwet, waardoor digitaal demonstreren nooit is afgewogen tegen het grondrecht op demonstratie,
 • vrije betogingen op internet praktische bezwaren, als handicaps, tijd en locatie, weg zal kunnen nemen waardoor meer mensen uiting zullen kunnen geven aan hun politieke en maatschappelijke wensen,
 • het “one man-one vote”principe te implementeren is,
 • de momenteel gehanteerde strafmaten voor schade ondervonden door digitale protesten disproportioneel zijn ten opzichte van de momenteel gehanteerde strafmaten voor schade ondervonden door fysieke protesten.

spreekt uit dat

 • het recht op betoging ook op internet beschermd moet worden,
 • betogingen op internet niet aan andere regels mogen worden verbonden, dan de regels die werking hebben op een fysieke betoging,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site