Asielzoekers in het onderwijs

(aangenomen: Wintercongres 2018)

Tags: ALV79 (44).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Asielzoekers met een vmbo-diploma een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kunnen aanvragen;
  • Asielzoekers in 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo of 6 vwo dit niet kunnen, omdat zij nog geen diploma hebben.

overwegende dat

  • Iemand in 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo of 6 vwo minimaal een even hoog denk- en werkniveau heeft als iemand met een vmbo-diploma;
  • Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd niet afhankelijk moet zijn van de naam van je opleiding.

spreekt uit dat

  • Asielzoekers in 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo of 6 vwo ook aanspraak moeten kunnen maken op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site