Ruimterecht

(aangenomen: Wintercongres 2018)

Tags: ALV79 (44).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Astero├»den in de buurt van de aarde veel kostbaarheden bevatten, ter waarde van 100 miljard per inwoner van de aarde, waaronder water en mineralen zoals koper, nikkel, titanium etc;
  • Het VN ruimteverdrag uit 1967 en het Maanverdrag uit 1979 waarborgd dat geen land soevereiniteit over een planeet of astero├»de kan claimen en de ruimte van de gehele mensheid is;
  • De VS en Luxemburg individueel aanvullende wetgeving hebben ontwikkeld op het gebied van exploitatie van grondstoffen uit de ruimte;
  • Er inmiddels meerdere bedrijven bestaan die zich richten op ruimtemijnbouw.

overwegende dat

  • Technologische ontwikkelingen snel gaan en het spoedig mogelijk is om grondstoffen te delven uit de ruimte;
  • De huidige regelgeving de benodigde miljoenen investeringen door bedrijven riskant maakt doordat het terugverdienen niet verzekerd is Nederland een hoofdrolspeler in het internationale recht;
  • De grootste vestiging van European Space Agency is gevestigd in Nederland;
  • Het wenselijker is om internationale afspraken te maken in plaats van individuele wetgeving;
  • Geregelde eigendomsrecht een impuls aan ruimte-onderzoek en exploratie kan geven.

spreekt uit dat

  • Nederland initiatief moet nemen voor de herziening van internationale ruimteverdragen zodat prive-eigendom van ruimtegrondstoffen tot op zeker hoogte mogelijk is maar het gemeenschappelijk belang van de mensheid gewaarborgd blijft.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site