Wet openbaarheid van bestuur

(aangenomen: voorjaar 2012, ALV 62)

Tags: Democratie (15), ALV 62 (7), Transparantie (2).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Utrecht op 13 en 14 april 2012,

constaterende dat

  • De Wet Openbaarheid Bestuur(WOB) het gemeenten en Rijksoverheid verplicht beleidsdocumenten openbaar te maken.
  • De openbaarmaking momenteel op verzoek van burgers en/of journalisten gebeurt.
  • De WOB onlangs veel onderwerp van debat is geweestin De landelijke politiek en media.

overwegende dat

  • Burgers het recht op informatie over hun volksvertegenwoordiging zo min mogelijk moet worden ontzegd.
  • De openbaarmaking van gemeentelijke (beleids)documenten via internet haalbaar is.
  • Bestuurlijke vernieuwing nog immer een kroonjuweel is.
  • De vraag naar een verdere openbaarheid van bestuur vanuit de maatschappij en media groot is.

spreekt uit dat

  • een open data aanpak van de openbaarmaking van gemeentelijke (beleids-)documenten wanneer de privacybelangen van burgers niet worden geschonden de beste en meest democratische manier van overheidstransparantie is.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site