Laat Wajongers niet stikken

(aangenomen: Wintercongres 2018)

Tags: ALV79 (44).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

 • Voor personen in de oude Wajong uitkering de hoogte van de uitkering
  sinds 1 januari 2018 verlaagd is naar 70% van het minimumloon;
 • Er onvoldoende vacatures zijn om deze mensen van een baan te
  voorzien;
 • Het netto-inkomen van een Wajonger zonder werk hiermee onder het
  basisbehoeftenbudget van het Nibud komt.

overwegende dat

 • Werken moet lonen, maar niet ten koste van een bestaansminimum;
 • Het terugdraaien van deze maatregel slechts €60 miljoen op jaarbasis
  kost.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten vinden dat de hoogte van de oude wajonguitkering
  terug naar 75% van het minimumloon moet

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site