Regeerakkoorden

(aangenomen: Congres zomer 2017, ALV77)

Tags:

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

  • Regeringsakkoorden vaak erg dichtgetimmerd zijn
    In een aantal gemeenten nu wat openere coalitieakkoorden gebruikt worden en je hier positieve signalen over hoort

overwegende dat

  • Concessies handig zijn, maar niet alles uitonderhandeld hoeft te worden
    Gelegenheidscoalities meer recht doen aan de verkiezingsuitslag

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten een coalitieakkoord dat vooral over hoofdlijnen gaat, toejuichen
    De Jonge Democraten kritisch tegenover een dichtgetimmerd akkoord staan.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site