Studeren per vak

(aangenomen: Congres zomer 2017, ALV77)

Tags:

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • Het voor studenten die regulier onderwijs volgen alleen mogelijk is om per collegejaar te betalen en niet per ECT.

overwegende dat

 • Studenten (steeds meer) gestimuleerd worden om zich ook buiten het verplichte curriculum van een onderwijsinstelling om te ontwikkelen;
  Tevens van studenten verwacht wordt dat zij een grotere financiƫle bijdrage leveren aan hun studie nu het collegegeld elk jaar verhoogt en de basisbeurs is afgeschaft;
  Dit vereist van studenten dat zij (meer) gaan werken naast hun studie;
  De studiedruk hierdoor sterk toeneemt;
  Toenemende studiedruk als gevolg heeft dat studenten studenten beperkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling;
  Persoonlijke ontwikkeling nooit belemmerd zou moeten worden door bureaucratische regels.

spreekt uit dat

 • Het voor iedere student mogelijk moet zijn om per vak collegegeld te betalen tegen het wettelijk tarief.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het huidige systeem kan meer flexibiliteit gebruiken. Wanneer er per studiepunt kan worden betaald en afgestudeerd zijn studenten vrijer zich te ontplooien buiten het curriculum om.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site