Preventief fouilleren

(aangenomen: voorjaar 2012, ALV 62)

Tags: Privacy (12), ALV 62 (7), Veiligheid (4).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Utrecht op 13 en 14 april 2012,

constaterende dat

  • Steeds meer (deel)gemeenten overgaan tot preventief fouilleren

overwegende dat

  • Er geen bewezen verband is tussen deze maatregel en de afname van geweldsdelicten
  • Fouilleren een grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is
  • Deze maatregel ruimte geeft voor willekeur
  • Dit capaciteit weghaalt bij handaving van andere(reeds begane) delicten

spreekt uit dat

  • De maatregel van preventief fouilleren een ongewenste en onnodige inbreuk op de privacy is en dient te worden stopgezet.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site