Kinderpardon

(aangenomen: voorjaar 2012, ALV 62)

Tags: ALV 62 (7), Immigratie (6).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Utrecht op 13 en 14 april 2012,

overwegende dat

  • Er een kleine maar substantiĆ«le groep asielkinderen ons land uitgezet dreigt te worden (+/-1000) ondanks dat deze kinderen hier 8 jaar of langer verblijven en geworteld zijn in dit land,
  • deze groep bestaat uit kinderen van 21 jaar of jonger die ofwel als alleenstaande minderjarige asielzoeker (AMA) ofwel met het hele gezin gevlucht zijn uit het land van herkomst,
  • het geen recht doet aan de problematiek wanneer slechts voor individuele gevallen die enorm veel media-aandacht krijgen, zoals Sahar en Mauro, ad hoc oplossingen worden geboden,
  • Het onwenselijk is dat asielkinderen die geworteld zijn in Nederland teruggestuurd worden naar een land waar ze geen enkele binding meer mee hebben, en waar ze hoogstwaarschijnlijk ook geen toekomst zullen hebben,
  • het kinderpardon voorziet in een structurele oplossing voor deze groep minderjarige asielzoekers, door hen een verblijfsstatus te verlenen.

spreekt uit dat

  • De JD moet aandringen op een kinderpardon.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site