Prijsafspraken

(aangenomen: voorjaar 2012, ALV 62)

Tags: Economie (17), ALV 62 (7), Marktwerking (4).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Utrecht op 13 en 14 april 2012,

constaterende dat

  • Vanuit het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een wetsvoorstel is gedaan dat het marktpartijen met minder dan 10% marktwaarde toestaat prijsafspraken te maken;
  • Dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen.

overwegende dat

  • Prijsafspraken een inherent ontwrichtend effect hebben op een markt;
  • Consumenten geschaad zullen worden doordat zij een kunstmatig verhoogde prijs moeten betalen;
  • Prijsafspraken in alle andere gevallen illegaal zijn;
  • Dit wetsvoorstel weinig onder de aandacht is geweest.

spreekt uit dat

  • Prijsafspraken van marktpartijen, hoe groot of klein ook, in alle gevallen illegaal(en dus frauduleus) dienen te zijn. De Jonge Democraten dienen afstand te nemen van dit wetsvoorstel.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site