TOR

(aangenomen: najaar 2012, ALV 63)

Tags: ALV 63 (17), Digitaal (14), Privacy (12).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Het anonimisatienetwerk TOR essentieel is voor de communicatie tussen dissidenten en journalisten in conflictgebieden en repressieve regimes;
  • Er geluiden opgaan in Den Haag om TOR te verbieden, wat de risico's voor communicerende dissidenten ernstig zou vergroten;
  • Er een centrale rol binnen TOR is weggelegd voor de exit nodes, de partijen waar het verzonden verkeer het 'normale' internet weer betreedt.

overwegende dat

  • TOR ook crimineel gebruikt wordt, onder andere voor de verspreiding van virussen en kinderporno;
  • De essentiële verwerpelijkheid van deze criminele handelingen ligt in het creëren van het gedeelde materiaal, niet het delen ervan;
  • Criminelen TOR niet per se nodig hebben om hun privacy te waarborgen; de verliezers bij het verbieden van TOR zijn gewone burgers, vooral in landen met repressieve regimes;
  • De Jonge Democraten zich in een unieke positie binnen het TOR-debat kunnen manoeuvreren.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten alle pogingen om TOR te verbieden met buitengewone minachting zullen bejegenen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site