Sociaal leenstelsel

(aangenomen: Congres winter 2016, ALV 76)

Tags: ALV76 (35).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van het sociaal leenstelsel

overwegende dat

 • Veel partijen actief campagne voeren voor terugkeer van de basisbeurs
  Het hiervoor gebruikte argument toegankelijkheid van het onderwijs is
  De basisbeurs niet direct ziet op toegankelijkheid van onderwijs, maar effectief een subsidie om op jezelf te gaan wonen, dan wel een koopkrachtverhoging voor studenten inhield
  De basisbeurs voor alle studenten een zeer inefficiƫnte maatregel is wanneer het doel toegankelijkheid is
  Voor bepaalde minderheidsgroepen studeren inderdaad minder toegankelijk is geworden
  Toegankelijkheid van onderwijs hoog in het vaandel staat bij de JD

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten van mening zijn dat meer investeren in aanvullende beurzen, of eventueel het verlagen van het collegegeld te prefereren opties zijn boven terugkeer van de basisbeurs als de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk staat

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De motie is een aanvulling op het huidige standpunt en geeft extra ruimte in de discussie hierover. Door expliciet alternatieven te noemen is er meer ruimte om de discussie aan te gaan.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site