Drugsafval

(aangenomen: Congres winter 2016, ALV 76)

Tags: ALV76 (35), JD Limburg (8).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

  • Er regelmatig nieuws is over illegaal dumpen van chemisch drugsafval welke voor ernstige verontreiniging zorgt;
    Het dumpen van drugsafval tot gevaarlijke situaties voor mensen en dieren leidt die hier niet bij betrokken zijn;
    Er op de stort geen mogelijkheid is drugsafval weg te brengen

overwegende dat

  • De Jonge Democraten vinden dat er mogelijkheden moeten komen om drugsafval anoniem in te leveren.

spreekt uit dat

  • Dit beleid past bij bestaand beleid zoals het inleveren van wapens of naalden, vondelingen en het gedoogbeleid. Daarnaast is voorkomen van het dumpen beter dan genezen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Dit beleid past bij bestaand beleid zoals het inleveren van wapens of naalden, vondelingen en het gedoogbeleid. Daarnaast is voorkomen van het dumpen beter dan genezen.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site