Internationalisering hoger onderwijs

(aangenomen: Congres winter 2016, ALV 73)

Tags: ALV 73 (31), Onderwijs (14).

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • De Nederlandse universiteiten en HBO’s steeds verder internationaliseren;
 • dit leidt tot een steeds groter aanbod van Engelstalige studies.

overwegende dat

 • Docenten de beheersing van het Nederlands en de beheersing van academische
  vaardigheden in het Nederlands van studenten als onvoldoende beoordelen;
 • Het overmoedig is te denken dat studenten deze vaardigheden dan wel beheersen in
  een vreemde taal;
 • Engelse vaardigheden wel van belang zijn, maar dat het Nederlands nu ondermijnd
  wordt.

spreekt uit dat

 • Het Nederlandse onderwijs een pas op de plaats dient te maken in de verengelsing
  van het curriculum.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site