Inkomensafhankelijke boetes

(aangenomen: Congres winter 2016, ALV 73)

Tags: ALV 73 (32), Justitie (20).

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Geldboetes voor overtredingen op dit moment voor iedereen gelijk zijn.

overwegende dat

 • Iedereen voor de wet gelijke rechten heeft en een gelijke behandeling hoort te
  krijgen;
 • Een geldboete van (bijvoorbeeld) €200 voor iemand met een miljoenensalaris een
  veel lichtere straf is dan voor iemand die leeft van een bijstandsuitkering;
 • Hier dus geen sprake is van gelijke behandeling voor de wet;
 • En bovendien de effectiviteit van zo'n (relatief) lage boete voor een grootverdiener
  waarschijnlijk zeer klein is.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten pleitten voor het invoeren van inkomensafhankelijke
  geldboetes voor overtredingen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site