Wapenembargo Saoedi-Arabië

(aangenomen: Congres winter 2016, ALV 73)

Tags: ALV 73 (31), Buitenlandse Zaken (11), JD Limburg (8).

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Wapens geleverd aan Saoedi-Arabië gebruikt worden voor oorlogsmisdaden en het
  onderdrukken van het eigen volk;
 • Deze wapens vaak in handen komen van terroristische bewegingen in de regio.

overwegende dat

 • Onder de COUNCIL COMMON POSITION 2008/944/CFSP van 8 December 2008
  de wapenexport naar SA gestopt dient te worden;
 • Zweden hier al gehoor aan heeft gegeven en zowel Duitsland als het Verenigd
  Koninkrijk hun posities op dit vlak aan het her-evalueren zijn.

spreekt uit dat

 • De JD zich inzet voor een Europees wapenembargo.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De Council Common Position bepaalt dat lidstaten geen militaire goederen mogen
verkopen als deze voor repressie, internationale agressie, of terrorisme zouden
kunnen worden gebruikt. Hoewel SA zich aan alle drie van deze zaken schuldig
maakt kunnen lidstaten tot nu toe onder het mom van regionale stabilisatie en
terrorismebestrijding aan SA leveren.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site