Burgeroorlog Syrië

(aangenomen: Congres winter 2016, ALV 73)

Tags: ALV 73 (31), Buitenlandse Zaken (11).

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • De burgeroorlog in Syrië nog steeds voortduurt en het menselijk leed in en rondom
  Syrië blijft toenemen;
 • Het Assad-regime verantwoordelijk is voor het doden en verdrijven van het grootste
  gedeelte van de Syriërs.

overwegende dat

 • Het essentieel is voor het beëindigen van het Syrische conflict dat de Syrische
  oppositie zich verenigt;
 • Er in een toekomstig Syrië geen plek is voor Assad;
 • Alleen de belofte dat Assad uiteindelijk het podium verlaat zal leiden tot een
  verenigde Syrische oppositie.

spreekt uit dat

 • Nederland via de EU moet blijven aandringen op een politieke oplossing voor Syrië
  door vredesonderhandelingen onder de vlag van de Verenigde Naties. Deze
  onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een transitiefase onder leiding van
  de Syriërs zelf;
 • Nederland moet vasthouden aan haar standpunt dat er in het toekomstige Syrië geen
  plaats is voor Assad.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site