Rashonden

(aangenomen: najaar 2012, ALV 63)

Tags: ALV 63 (17).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Een aantal hondenrassen in Nederland genetisch en lichamelijk en genetisch verpest is;
  • Incest in de fokkerswereld regelmatig plaatsvindt;
  • De gezondheid van een hond voor veel fokkers ondergeschikt is aan de esthetiek van een hond.

overwegende dat

  • Het (genetisch) verwaarlozen van honden op het gebied van diergezondheid onder dierenleed geschaard mag;
  • Er door het genetisch verwaarlozen van honden diverse genetische afwijkingen doorgegeven worden aan nieuwe generaties honden;
  • Het bewust stimuleren van incest hieraan bijdraagt.

spreekt uit dat

  • De jonge democraten voorstander zijn van wet en regelgeving op het gebied van hondenfok om te voorkomen dat gefokt wordt met honden met een directe familiaire band en/of aangetoonde overdrachtelijke genetische afwijking.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site