TTIP

(aangenomen: zomer 2015, ALV 70)

Tags: ALV 70 (21), Economie (17), Europa (9).

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

  • de Europese Unie al jaren met de Verenigde Staten onderhandelt over een handelsverdrag (TTIP);
    er soms grote verschillen bestaan in kwaliteitsstandaarden en regels tussen de EU en de VS;
    kwaliteitsstandaarden wereldwijd worden bepaald door het grootste handelsblok;

overwegende dat

  • niet alles om economische groei draait;
    de EU en de VS een grote positieve invloed kunnen hebben op kwaliteitsstandaarden en regels die wereldwijd gehanteerd worden als ze hun krachten bundelen;

spreekt uit dat

  • de Jonge Democraten het van groot belang vinden dat Europese eisen met betrekking tot o.a. milieu, voedselveiligheid en gezondheid niet in het gedrang komen als gevolg van TTIP en het verdrag beschouwen als een grote kans om wereldwijd hogere kwaliteitsstandaarden te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Op 15 mei is in Amsterdam een landelijke activiteit over TTIP georganiseerd. Daarbij waren sprekers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) aanwezig. De avond was bedoeld om onze de meningsvorming over dit onderwerp te stimuleren. Het resultaat zijn drie moties (waarvan dit de tweede), waarin de argumenten en factoren die tijdens de activiteit aan bod kwamen zoveel mogelijk zijn meegenomen.
De moties zijn een startpunt om verder te discussiƫren. Ze schetsen kaders waarbinnen we onze visie verder uit kunnen werken en na kunnen denken over manieren die vervolgens uit te dragen.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site