Informatieplicht zorgverzekeraars

(aangenomen: zomer 2015, ALV 70)

Tags: Zorg (29), ALV 70 (21).

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

  • zorgverzekeraars regelmatig van preferent geneesmiddel wisselen;
  • patiënten dit vaak pas in de apotheek te horen krijgen;
  • zorgverzekeraars van iedere patiënt precies weten welk geneesmiddel ze gebruiken;

overwegende dat

  • het zonder duidelijke informatie wisselen van geneesmiddel kan leiden tot fouten en minder therapietrouw;
  • deze fouten en lagere therapietrouw vooral voorkomen bij ouderen en sociaal zwakkeren;
  • zorgverzekeraars eigenlijk zelf verantwoordelijk moeten zijn voor het informeren van hun cliënten;

spreekt uit dat

  • de Jonge Democraten vinden dat zorgverzekeraars verplicht moeten worden zelf hun cliënten gericht te informeren over aanstaande veranderingen wat betreft het preferent geneesmiddel.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Zorgverzekeraars veranderen gedurende het jaar regelmatig van preferent geneesmiddel. Dit zorgt voor innamefouten en verlaagt de therapietrouw. Deze veranderingen worden echter niet door de zorgverzekeraar zelf aan de patiënt gecommuniceerd, dit komt op het bordje van de apotheker en arts. Hierdoor krijgt een patiënt deze verandering vaak pas aan de balie van de apotheker te horen.
Wij vinden deze gang van zaken onjuist en pleiten ervoor dat de zorgverzekeraar hiervoor verantwoordelijk wordt.
De zorgverzekeraar weet van iedere patiënt precies welke geneesmiddelen ze gebruiken en zijn dus in staat om hun cliënten vooraf te waarschuwen voor een aanstaande verandering in medicatie. Dit kan eenvoudig worden toegespitst op de individuele patiënt.
Wanneer de patiënt is voorbereid op een aanstaande verandering in medicatie wordt de kans op fouten verkleind en wordt de therapietrouw vergroot.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site