Wajong

(aangenomen: winter 2015, ALV 69)

Tags: Zorg (29), ALV 69 (23), Arbeidsmarkt (6).

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • Bij een deel van de Wajongers gebrekkige scholing en/of te laag IQ speelt. Dit deel moeite heeft om te participeren in onze samenleving en in het specifiek op de arbeidsmarkt.

overwegende dat

  • Een deel van de Wajong niet in staat is om een startkwalificatie te behalen;
  • Een deel van de Wajongers moeite heeft zichzelf onder de aandacht te brengen op de arbeidsmarkt als gevolg van een laag zelfbeeld;
  • Er op de arbeidsmarkt veel gericht wordt op moeilijke en veelomvattende werkzaamheden;
  • Voor een deel van de mensen met een verstandelijke beperking dit niet haalbaar is;
  • Flexibilisering van de arbeidsmarkt nodig is.

spreekt uit dat

  • Er meer bereidheid moet komen om werk op te splitsen in verschillende taken die deze mensen wel kunnen uitvoeren;
  • Dit deel van de samenleving ontzorgd en begeleid moet worden binnen hun organisatie door begeleiders, coaches en specialisten maar ook buiten de organisatie om zichzelf beter op de arbeidsmarkt neer te zetten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Er is een deel van de mensen in onze samenleving die door een fysieke of geestelijke handicap niet meekomen in onze samenleving. Om vanuit de politiek te stellen dat iedereen een startkwalificatie nodig heeft en tot 21 jaar naar school moet is onze optiek niet haalbaar. Rekeninghoudend met het deel waarvoor dit niet haalbaar is, willen wij dat de overheid en werkgeversorganisaties bewust zijn van deze beperkingen.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site