Letterenonderwijs

(aangenomen: winter 2015, ALV 69)

Tags: ALV 69 (23), Onderwijs (14).

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

 • Bezuinigingen, resultaat van het heilloze b├Ętafetisjisme, resulteren in steeds verdergaande verarming van het alfacurriculum van de Nederlandse universiteiten;
 • Hierdoor complete vakgebieden verdwijnen uit het Nederlands taalgebied;
 • Bepaalde opleidingen worden gereorganiseerd tot brede algemene opleidingen;
 • Letterenfaculteiten vandaag de dag worstelen met de nieuwe economische situatie.

overwegende dat

 • De Jonge Democraten zich uitspreken tegen de negatieve effecten van kennisvalorisatie;
 • Er door dergelijke bezuinigen steeds meer brede opleidingen ontstaan;
 • Er hiermee vakspecifieke kennis verloren gaat;
 • Er immer behoefte is aan vakspecifieke kennis;
 • De Jonge Democraten universiteiten niets letterlijk willen opleggen.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een systeem waarin universiteiten onderling afspraken maken om een zo breed mogelijk opleidingsaanbod te waarborgen binnen het Nederlands taalgebied;
 • Universiteiten zich dienen te specialiseren in bepaalde vakgebieden;
 • Opleidingen zodoende niet op elke universiteit aangeboden hoeven te worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site