Huwelijksvermogensrecht

(aangenomen: winter 2015, ALV 69)

Tags: ALV 69 (23), Justitie (20).

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • Het wenselijk is het huwelijksgoederenregime aan te passen;
  • Het Wetsvoorstel modernisering van het huwelijk d.d. 11 juli 2014 niet de wettelijke gemeenschap van goederen als zodanig wijzigt.

overwegende dat

  • De tijden zijn veranderd en landelijk gemiddeld 1 op de 3 huwelijken stuk loopt (in het westen des lands zelfs 1 op 2);
  • 80% van de mensen die een huwelijk sluiten bij de welbekende ambtenaar van de burgerlijke stand huwen in de wettelijke gemeenschap van goederen waardoor boedelmenging optreedt;
  • Velen, 80% nogmaals, daarvan er op een of andere reden niet toe komen huwelijkse voorwaarden te maken bij de notaris. (Bij echtscheiding komen de problemen boven water, waarbij men beseft dat men achteraf gezien beter gescheiden vermogens had kunnen hebben. Veel geld, moeite en verdriet gaat gepaard met de afwikkeling. De voorgestelde verandering is dus ook kostenbesparend);
  • De contractsvrijheid in de verdrukking komt door de wettelijke gemeenschap van goederen als wettelijk 'default' te hebben. (Doet men niets dan smelt nagenoeg al het vermogen van de ene persoon met die van de andere persoon samen in een gemeenschap. Door koude uitsluiting als wettelijk 'default' te hanteren, behoudt men zijn/haar eigen vermogen, maar gelden voor de rest wel de verplichtingen voor echtgenoten jegens elkaar als thans het geval is. Ook heeft het geen gevolgen voor alimentatierechten en -plichten bij echtscheiding. Als men koude uitsluiting niet wil dan kan men altijd naar de notaris stappen om een algehele gemeenschap van goederen te bewerkstelligen, ook nadien. Hiermee komt de contractsvrijheid ten volle tot uitdrukking);
  • De wettelijke gemeenschap van goederen steunt op een conservatief gedachtegoed, omdat in de tijd dat men dit regime gecreĆ«erd heeft, de vrouw een ondergeschikte plaats innam t.o.v. de man, vermogenspositioneel gezien en uiteraard op andere gronden. (De vrouw had vaak geen inkomen en de wettelijke gemeenschap van goederen als wettelijk uitgangspunt was er mede om de vrouw te beschermen. Dit is heden ten dage natuurlijk niet meer het geval);
  • In vele andere Europese landen de wettelijke gemeenschap van goederen reeds lang niet meer het uitgangspunt is. (In Engeland bijvoorbeeld behoudt men zijn/haar eigen vermogen als men huwt. Nederland loopt binnen de EU achter).

spreekt uit dat

  • Het huidige wettelijke systeem van wettelijke gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht dient te worden gewijzigd in een standaard wettelijk huwelijksvermogensregime met twee gescheiden vermogens (koude uitsluiting).

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Zie ook http://www.knb.nl/nieuwsberichten/wetsvoorstel-modernisering-huwelijk-openbaar

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site