Gehoorschade

(aangenomen: najaar 2012, ALV 63)

Tags: ALV 63 (17).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • uitgaan schadelijk voor je oren is (93% van de jongeren heeft meteen na afloop problemen, nos 3 oktober 2012);
  • er in Nederland geen wettelijke regels of richtlijnen zijn over hoe luid muziek mag zijn bij evenementen (Hoorstichting);
  • er uitsluitend een vrijblijvend convenant is dat het geluid niet harder mag zijn dan 105 dB (F16 op 150 meter hoogte);

overwegende dat

  • de risico's van blootstelling aan te luide muziek op lange termijn groot zijn;
  • er ieder jaar 10.000 tot 20.000 jongeren blijvend gehoorschade oplopen;
  • het bewustzijn bij jongeren vaak ontbreekt;

spreekt uit dat

  • er controleerbare regelgeving wordt ingevoerd;
  • geluidsniveaus bij uitgaan teruggebracht moeten worden naar 88 dB;
  • wanneer dit niet mogelijk is door middel van het verlagen van het volume (bijvoorbeeld door de grootte van het evenement), het geluidsniveau teruggebracht wordt naar 88 dB door het vinden van andere oplossingen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Wetgeving over geluid bij uitgaan is noodzakelijk. De hoorstichting geeft aan dat 88 dB een veilige norm is.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site