Lekenrechtspraak

(aangenomen: winter 2015, ALV 69)

Tags: ALV 69 (23), Justitie (20).

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • Bijna alle democratische landen enige vorm van lekenrechtspraak kennen;
  • In Nederland het jurystelsel in 1830 is afgeschaft en nooit opnieuw is ingevoerd;
  • Uit onderzoeken in ScandinaviĆ« en Duitsland blijkt dat de waardering van lekenrechtspraak hoog is en dat het bovendien niet tot meer juridische dwalingen leidt.

overwegende dat

  • Lekenrechtspraak positief kan bijdragen aan de acceptatie van rechterlijke uitspraken bij burgers;
  • Lekenrechters een andere blik op zaken hebben dan professionele rechters en daarmee tunnelvisie kunnen helpen voorkomen;
  • Professionele rechters hiermee gedwongen worden uitspraken uit te leggen in begrijpelijke taal;
  • De controle op de rechtspraak en het vertrouwen van burgers in de rechtspraak hiermee vergroot kunnen worden.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een experiment waarbij leken tot de rechterlijke macht worden toegelaten, waardoor er gemengde kamers ontstaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site