Boko Haram (actuele politieke motie)

(aangenomen: winter 2015, ALV 69)

Tags: ALV 69 (23), APM (3).

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • De terroristische organisatie Boko Haram dagelijks slachtoffers in Nigeria maakt;
  • Vrouwen een groot risico lopen op ontvoering, seksueel misbruik en de inzet als levend schild;
  • De Nigeriaanse overheid tot op heden niet adequaat, zorgvuldig en actief reageert op de terroristische activiteiten van Boko Haram;
  • De Nigeriaanse overheid door mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch beschuldigd wordt van het martelen en willekeurig arresteren van terreurverdachten en Boko Haram hiermee in de kaart speelt.

overwegende dat

  • De aanvallen destructief zijn voor de sociale, economische en politieke ontwikkeling van Nigeria en de veiligheid van Nigeriaanse burgers;
  • Met het oog op de aankomende verkiezingen in februari 2015 dit een bepalend moment is om de koers te verleggen naar een nieuwe regering die zich inzet voor de veiligheid van burgers.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten via de Nederlandse regering de EU en de VN aansporen om de Nigeriaanse overheid aan te spreken op haar plicht haar burgers te beschermen;
  • Dit aansporen bij voorkeur verloopt via het Global Counter Terrorism Forum, waar zowel Nigeria als Nederland deel van uitmaken;
  • Als Nigeria hier niet in slaagt de Jonge Democraten aan de Nederlandse regering vragen om steun en bijstand te verlenen aan de Afrikaanse Unie in diens strijd tegen de terroristische organisatie Boko Haram.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Ruim 1,5 miljoen inwoners in Nigeria zijn al ontvlucht of ontheemd door de terroristische activiteiten van Boko Haram. De situatie is nauwelijks meer te overzien en het lijkt er sterk op dat de overheid in Nigeria niet in staat is om de macht terug te krijgen. De huidige president heeft tot op heden geen effectief optreden getoond. Het is duidelijk dat de overheid niet over de middelen en expertise beschikt om tegenmaatregelen te ontwikkelen. Het is dus eerst zaak om hier goed beleid op te formuleren voordat er nagedacht kan worden over de inrichting van een nieuwe regering. De basis is veiligheid. Wij zien een grote urgentie en gezien de aankomende verkiezingen is het noodzaak dat er per direct tegenmaatregelen worden genomen om de politieke situatie in het land enigszins onder controle te krijgen. Grote groepen zoals vrouwen en jongeren worden ernstig bedreigd en zijn hun leven niet zeker. Zonder sociale veiligheid in het land kan er geen stabiele regering komen. Nigeria maakt samen met Nederland deel uit van het Global Counter Terrorism Forum en de Nigeriaanse overheid kan via deze weg worden opgeroepen om effectieve maatregelen te nemen tegen Boko Haram. De deelnemende landen van GCTF kunnen hierin faciliteren door het delen van ‘best practices’ en expertise.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site