Cultuurpaleizen

(aangenomen: zomer 2014, ALV 67)

Tags: ALV 67 (10), Cultuur (5).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014,

constaterende dat

  • Er door heel Nederland cultuurpaleizen gebouwd zijn;
  • Deze projecten vaak weinig draagvlak onder de bevolking hebben;

overwegende dat

  • Renovatie van bestaande panden een goedkoper alternatief is;
  • Verspreiding van kunst en cultuur door de stad zorgt voor een grotere toegankelijkheid;
  • De Jonge Democraten kunst en cultuur breed toegankelijk willen houden;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voor een kunst en cultuurbeleid zijn, waarbij uitgegaan wordt van verspreiding en toegankelijkheid;
  • De Jonge Democraten tegen de bouw van grote cultuurpaleizen zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site