Censuur op sociale media

(aangenomen: najaar 2012, ALV 63)

Tags: ALV 63 (17), Digitaal (14).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Sociale media burgers een ongekend vermogen gunnen om te communiceren en zich zelfstandig te organiseren;
  • Zulke initiatieven uit de hand kunnen lopen, zoals recentelijk in Haren gebeurde;
  • De voorzitter van de politievakbond ACP wil dat de politie de mogelijkheid krijgt om berichten op sociale media te censureren in het geval van 'onrust'.

overwegende dat

  • Het belemmeren van de uitingsvrijheid op sociale netwerken een ernstige inperking van de vrijheid van meningsuiting betekent;
  • De gebeurtenissen in Haren geenszins het directe en verwijtbare gevolg waren van de mogelijkheden van sociale media;
  • Het strafrecht al voldoende ruimte biedt om lieden aan te pakken die opruien via sociale media;
  • De gemiddelde leeftijd van de onderzoekscommissie 61 jaar is, en deze dus wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken betreffende sociale media.

spreekt uit dat

  • wij Facebook en Twitter noch moreel, noch juridisch aansprakelijk achten voor het gebeurde op 21 september in Haren;
  • wij afkeurend de neus ophalen voor elk beleidsvoorstel dat leidt tot preventieve censuur van sociale media.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site