Politieke visie & standpunten

De politieke visie van de Jonge Democraten is uitgewerkt in het politiek programma. Dit programma wordt aangevuld door politiek-inhoudelijke moties. Snel een standpunt opzoeken? Dat kan door middel van de alfabetische standpuntenlijst of de zoekmachine.

Politiek Programma

1. Beginselenprogramma der Jonge Democraten
2. Democratie en openbaar bestuur
3. Onderwijs en wetenschap
4. Economie
5. Digitale zaken
6. Kunst, cultuur en media
7. Diversiteit en participatie
8. Volksgezondheid
9. Milieu, energie, voedsel en agricultuur
10. Mobiliteit en ruimtelijke ordening
11. Justitie
12. Europese Unie
13. Buitenlandse zaken
14. Defensie en internationale veiligheid

» Download Politiek Programma

Alfabetische standpuntenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
X
Y
Z

Politieke Moties

Veelgebruikte tags:

ALV79 (44), ALV 85 (43), ALV 83 (36), ALV76 (35), ALV 82 (33), ALV 73 (31), Zorg (29), ALV 66 (26), ALV 64 (25), ALV 69 (23), ALV 70 (21), Duurzaamheid (20), Justitie (20), ALV 63 (17), Economie (17), Democratie (15), ALV 80 (15), Internationaal (15), Digitaal (14), Onderwijs (14), Privacy (12), Mensenrechten (11), Buitenlandse Zaken (11), JD Groningen (11), Diversiteit (11)

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags

 

Beginselverklaring

De vereniging Jonge Democraten stelt zich als vrijzinnig-democratische jongerenorganisatie ten doel bij te dragen tot de individuele ontplooiing van alle mensen. Zij richt zich hierbij vooral op jongeren.

Deze ontplooiing moet geschieden in vrijheid en verantwoordelijkheid, naar eigen inzicht en overtuiging, in solidariteit met de medemens en zonder politieke, sociale en economische discriminatie van anderen. De verscheidenheid van mensen en opvattingen is een positief te waarderen goed.

De ontvankelijkheid voor deze verscheidenheid vormt de bron van het maatschappelijk denken van de Jonge Democraten. De JD kiest voor een open, pragmatische en duurzame aanpak van problemen.

De JD streeft naar een radicale democratisering van de maatschappij opdat de principiële gelijkwaardigheid van alle mensen, individuele vrijheid, onderlinge solidariteit en rechtszekerheid zo goed mogelijk gegarandeerd worden.

Aangenomen op de 2e Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten,10/11 november 1984 te Bunnik.
Geamendeerd op de 48ste Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten, 28/29 oktober 2006 te Breda.

Resultatenboeken

Resultatenboek Politiek Programma ALV77: Download PDF (482.6 KB)